WhatsApp | (020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan opstellen

Heeft u samen kinderen onder de 18 jaar? Dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te (laten) stellen. Het ouderschapsplan is een belangrijk onderdeel van een echtscheidingsconvenant. Lees hier meer over het opstellen van een ouderschapsplan of neem contact op met onze mediator.

Wat is een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg, opvoeding en omgang voor- en met het/de kind(eren). Het ouderschapsplan is een heel belangrijk onderdeel, want het gaat ook over zaken waar u op voorhand niet op bedacht bent. U heeft bijvoorbeeld nog jonge kinderen, maar wat als zij later een tatoeage willen? En u bent daar op tegen, maar uw partner vindt dat prima; welke afspraken legt u daarover vast?

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Er wordt op het internet veel aangeboden. Soms tegen forse betaling en soms zelfs gratis te downloaden. Het gaat echter om uw kinderen, dus maatwerk. Een goed ouderschapsplan voorkomt veel problemen met, voor en over de kinderen. Met een formele berekening van de kinderalimentatie en handige tips uit onze praktijk, helpen wij jullie daarbij. Daarbij hoort uiteraard ook optimalisatie van jullie fiscale en financiële positie, toeslagen en belastingkortingen bij. Een goed ouderschapsplan sluit ook aan bij de leeftijden van het/de betrokken kind(eren) en geeft uiteraard ook informatie over hun huisvesting, in praktijk, met de huidige woningmarkt, maar al te vaak een struikelblok tussen ouders. Het gaat daarbij het ook om toekomstplanning en een goede gedetailleerde omgangsregeling en wat ons betreft het belangrijkste: onze steun bij de wijze waarop je de scheidingsmelding aan het/de kind(eren) verteld en wat je daarbij voor reacties kunt verwachten. Een registermediator kan helpen en gaat dus veel verder dan een gedownload document. In de meeste gevallen worden jullie voor onze dienstverlening gesubsidieerd, ook bij samenwoners, zodat de kosten over het algemeen relatief laag en soms bijna nihil zijn.

Inhoud ouderschapsplan

Als ouders beslissen jullie natuurlijk zelf wat u in het ouderschapsplan vastlegt. Bij het/de kind(eren) jonger dan 18 jaar moeten jullie over de volgende onderwerpen in elk geval afspraken maken:
1. Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken Jullie kunnen kiezen voor een zgn. co-ouderschap. Hierbij verdelen jullie de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kind(eren) zo gelijk mogelijk. Het kan extra toeslagen opleveren, maar vraagt ook veel overleg van de ouders. Een mogelijkheid is ook dat het/de kind(eren) bij één van u gaan wonen. Of misschien wel bij beiden één kind. Het is dan wel raadzaam om af te spreken hoe vaak het/de kind(eren) de andere ouder zien. Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. Het is aan jullie. Houd bij de beslissing rekening met de wensen, vervoer, school, hobby’s en sport van de kinderen. Uiteraard kunnen jullie ook kiezen voor een zgn. één ouder regeling, waarbij het/de kind(eren) periodiek naar de andere ouder gaat/gaan.
2. De informatie- en raadplegingsplicht Jullie moeten elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc. In het ouderschapsplan spreken jullie af over welke onderwerpen jullie elkaar op de hoogte houden en waarover jullie samen besluiten.
3. De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging Als ouders blijven jullie ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan legt u vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaalt. Het is absoluut te adviseren om een formele berekening als uitgangspunt te nemen. Vraag het de registermediator. In veel gevallen komen juist de ruzies over geld en wat de kinderen kosten bij de rechter.
4. De “kinderen” ouder dan 18 jaar dan? Zijn jullie kinderen ouder dan 18 jaar? U hoeft dan geen ouderschapsplan op te stellen. Wel dienen jullie afspraken te maken over hoe jullie de kosten van onderhoud en studie verdelen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hieraan bijdragen.
Overige zaken Ook zaken die minder voor de hand liggen kunnen worden opgenomen in een ouderschapsplan. Denk bijvoorbeeld aan opvattingen over de opvoeding, bedtijden en regels over straffen.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

U en uw partner besluiten om te gaan scheiden. Uw kind heeft daar weinig tot niets over te zeggen, maar ondervindt wel de gevolgen van de scheiding: ouders die niet meer bij elkaar wonen, een verhuizing, een nieuwe school en wellicht zelfs wel ouders die niet meer met elkaar door één deur kunnen. Al met al vraagt het een heleboel aanpassingsvermogen van een kind. Om ervoor te zorgen dat het kind ook invloed heeft op deze nieuwe situatie, is het wettelijk vastgelegd dat kinderen ook betrokken moeten worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Zo komt het kind (minder) tussen beide ouders in te staan en heeft hij of zij ook het gevoel enigszins controle te hebben over de situatie.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Ja, een ouderschapsplan is verplicht. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als jullie de minderjarige kind(eren) hebben erkend én het ouderlijk gezag hebben over dit/deze kind(eren), jonger dus dan achttien jaar. Over het ouderlijk gezag en erkenning en de daarbij behorende rechten en plichten van ouders en de kind(eren) zelf, is heel veel te zeggen, vraag het een registermediator; Het gaat immers over het belang van het/de kind(eren). Let op: Dus ook bij het verbreken van een samenleving zijn jullie in veel gevallen verplicht een ouderschapsplan te maken.

Hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

Na de scheiding bent u geen partners meer, maar u blijft wel altijd samen de ouders van uw kinderen; ongeacht uw persoonlijke conflicten. Wanneer u een conflict heeft met uw partner, of om conflict te voorkomen, is het verstandig om een ouderschapsplan op te laten stellen door een neutrale partij, zoals een mediator.

Ouderschapsplan opstellen met Samen Over Scheiden

Wilt u samen de echtscheiding goed afhandelen voor uzelf en voor uw kinderen? Neem dan contact op met Samen Over Scheiden. Samen Over Scheiden is er om ouders te helpen om hun echtscheiding in overleg zo goed mogelijk te regelen. Daarbij spelen kinderen misschien wel de grootste rol. Zij kunnen er niets aan doen. Maar hoe laat je hen er buiten en hoe voorkom je dat zij toch slachtoffer worden? Wij kunnen u daarbij helpen. Dat doen wij niet alleen door een goed ouderschapsplan op te stellen met de verplichte afspraken op omgangs- en financieel gebied. Wij gaan verder en geven u tips en kunnen u verwijzen. Voor de meest gestelde vragen, kijk even op: scheiden met kinderen, of voor verdere hulp kijk even bij hulp voor kinderen. Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Wij beantwoorden de meest gestelde vragen op onze website. U kunt ook gerust contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Top