Logo SamenOverScheiden

Co-ouder, is dat wat voor ons?

Is co-ouderschap de beste oplossing voor het kind? Dit is een belangrijke vraag.

 Het is goed om te beseffen dat er voor- en nadelen aan co-ouderschap zijn verbonden. De belangrijkste staan hieronder vermeld.

De voordelen van co-ouderschap zijn:

  • Het kind krijgt met beide ouders de kans om een goede band op te bouwen.
  • De kinderen hoeven niet te kiezen tussen de ouders; er is dus geen sprake van een loyaliteitsconflict.
  • Door de gelijke verdeling van de zorg en opvoeding vervreemden de kinderen niet van één ouder. Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-   ouder’ en ‘weekend-ouder’ is.
  • Beide ouders kunnen quality time doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.

De nadelen van co-ouderschap zijn:

  • Regelmatig contact tussen vader en moeder een voordeel maar dit vereist overleg tussen de ex-partners; dat kan een uitdaging zijn als dat tijdens de relatie niet of moeizaam ging, terwijl dat nu in het belang van het kind wel nodig is.
  • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met het werk.
  • De kosten zijn hoger, omdat veel zaken dubbel aangeschaft moeten worden.
  • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, dit kan voor sommige kinderen erg belastend en onrustig zijn. Dit vergt flexibiliteit van een kind. Ook kunnen spullen nog liggen bij de ouder waar het kind niet is, en die het wel meteen nodig heeft.
  • Beide ouders moeten in de buurt blijven wonen, omdat de school vanuit beide woningen goed bereikbaar moet blijven.

Veel instanties gaan verschillend om met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Verder is er vaak een kinderrekening nodig om de kosten van het kind te betalen. De kinderrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders, bedoeld om alle kosten van de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfsgebondenkosten (bijv. wonen, energie en voeding). Beide ouders hebben een volmacht voor deze rekening en beheren samen de kinderrekening.

De Kinderrekening heeft ook voor- en nadelen. Jullie moeten voor ogen hebben hoe jullie de kinderrekening willen toepassen en daar gezamenlijke afspraken over maken. Goede communicatie tussen beide ouders is hierbij belangrijk.

Een belangrijk voordeel van de kinderrekening is transparantie. Een van de grootste nadelen is dat je voor het afdwingen van de betaling op de kinderrekening je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) niet kunt inschakelen om dat bedrag te innen bij je (ex-)partner. Bij een kinderrekening moet je naar een rechter of gerechtsdeurwaarder om het bedrag te innen.

Bij co-ouderschap is er wel sprake van alimentatie, in tegenstelling tot wat velen denken.Co-ouderschap is niet voor iedere situatie geschikt. Het zal dus van jullie persoonlijke situatie afhangen of dit een geschikte oplossing is. Het ouderschapsplan wordt door ons op maat opgemaakt.