Logo SamenOverScheiden

Einde Samenwonen en Gezag

Door nieuwe wetgeving is er een nieuwe situatie voor het ouderlijk gezag ontstaan. Gezag betekent dat een ouder die gezag over een kind heeft, het kind moet verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag die ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind, zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een paspoort. Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren alleen samenwonend zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Dat kan via internet, Gezag aanvragen Het aanvragen van het ouderlijk gezag door ongehuwde ouders blijkt in de praktijk regelmatig te worden vergeten. Dit kan bij beëindiging van de relatie door scheiding tot allerlei juridische en praktische problemen leiden.

Het gevolg is namelijk dat één ouder geen gezag heeft over zijn of haar kind. Hierdoor ontstaat een ongelijkwaardige situatie tussen ouder. De ouder zonder het gezag kan over bepaalde belangrijke zaken niet meebeslissen. Als moeder niet meewerkt aan het alsnog tot stand brengen van het ouderlijk gezag, dan zal de andere ouder een verzoek hiertoe moeten indienen bij de rechtbank. Deze handeling wordt met de nieuwe wetsbepaling voorkomen.

Op 22 maart 2022 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de ouder die het kind erkent automatisch ouderlijk gezag krijgt. De ingangsdatum van de nieuwe wetgeving wordt nader bij koninklijk besluit bepaald. De nieuwe wetgeving is dus nog niet van kracht.

Dit gaat betekenen dat bij beëindiging van de relatie het gezag niet meer aangevraagd hoeft te worden, dat komt automatisch bij erkenning. Een belangrijk gevolg is dat er altijd wettelijk een ouderschapsplan moet worden opgemaakt bij het verbreken van het samenwonen.In de meeste gevallen kan voor mediation bij een registermediator juist daarvoor subsidie worden aangevraagd. De ouders worden dan vakkundig geholpen. Bij veel online oplossingen volgt een ouderschapsplan, dat vaak niet gedetailleerd is en waar veel fouten door worden gemaakt. Bij mediation met hulp van een registermediator wordt het ouderschapsplan op maat gemaakt en toegespitst op de situatie.