Logo SamenOverScheiden

Het ouderschapsplan

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding en omgang voor en met het/de kind(eren).

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als jullie de minderjarige kind(eren) hebben erkend én het ouderlijk gezag hebben over dit/deze kind(eren), jonger dus dan achttien jaar. Over het ouderlijk gezag en erkenning en de daarbij behorende rechten en plichten van ouders en de kind(eren) zelf, is heel veel te zeggen, vraag het een registermediator; Het gaat immers over het belang van het/de kind(eren).

Let op: Dus ook bij het verbreken van een samenleving zijn jullie in veel gevallen verplicht een ouderschapsplan te maken.

Hoe maak je een ouderschapsplan

Er wordt op het internet veel aangeboden. Soms tegen forse betaling en soms zelfs gratis te downloaden. Het gaat echter om uw kinderen, dus maatwerk. Een goed ouderschapsplan voorkomt veel problemen met, voor en over de kinderen. Met een formele berekening van de kinderalimentatie en handige tips uit onze praktijk, helpen wij jullie daarbij. Daarbij hoort uiteraard ook optimalisatie van jullie fiscale en financiele positie, toeslagen en belastingkortingen bij. 

Een goed ouderschapsplan sluit ook aan bij de leeftijden van het/de betrokken kind(eren) en geeft uiteraard ook informatie over hun huisvesting, in praktijk, met de huidige woningmarkt, maar al te vaak een struikelblok tussen ouders. Het gaat daarbij het ook om toekomstplanning en een goede gedetailleerde omgangsregeling en wat ons betreft het belangrijkste: onze steun bij de wijze waarop je de scheidingsmelding aan het/de kind(eren) verteld en wat je daarbij voor reacties kunt verwachten. Een registermediator kan helpen en gaat dus veel verder dan een gedownload document. In de meeste gevallen worden jullie voor onze dienstverlening gesubsidieerd, ook bij samenwoners,  zodat de kosten over het algemeen relatief laag en soms bijna nihil zijn.

Als ouders beslissen jullie natuurlijk zelf wat u in het ouderschapsplan vastlegt. Bij het/de kind(eren) jonger dan 18 jaar moeten jullie over de volgende onderwerpen in elk geval afspraken maken:

1.    Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken

Jullie kunnen kiezen voor een zgn. co-ouderschap. Hierbij verdelen jullie de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kind(eren) zo gelijk mogelijk. Het kan extra toeslagen opleveren, maar vraagt ook veel overleg van de ouders. Een mogelijkheid is ook dat het/de kind(eren) bij één van u gaan wonen. Of misschien wel bij beiden één kind. Het is dan wel raadzaam om af te spreken hoe vaak het/de kind(eren) de andere ouder zien. Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. Het is aan jullie. Houd bij de beslissing rekening met de wensen, vervoer, school, hobby’s en sport van de kinderen. Uiteraard kunnen jullie ook kiezen voor een zgn. één ouder regeling, waarbij het/de kind(eren) periodiek naar de andere ouder gaat/gaan.

3.    De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging

Als ouders blijven jullie ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan legt u vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaalt. Het is absoluut te adviseren om een formele berekening als uitgangspunt te nemen. Vraag het de registermediator. In veel gevallen komen juist de ruzies over geld en wat de kinderen kosten bij de rechter.

 

2.    De informatie- en raadplegingsplicht

Jullie moeten elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc. In het ouderschapsplan spreken jullie af over welke onderwerpen jullie elkaar op de hoogte houden en waarover jullie samen besluiten.

4.    De “kinderen” ouder dan 18 jaar dan?

Zijn jullie kinderen ouder dan 18 jaar? U hoeft dan geen ouderschapsplan op te stellen. Wel dienen jullie  afspraken te maken over hoe jullie de kosten van onderhoud en studie verdelen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hieraan bijdragen.