Logo SamenOverScheiden

Kindverstoting

Wat betekent kindverstoting?

Dit betreft het omgekeerde van ouderverstoting.

Bij ouderverstoting wijst een van de ouders de andere ouder af. En er worden situaties mee bedoeld waarin een kind aangeeft minder of geen contact te willen met één van de ouders na scheiding. Dit kan veroorzaakt worden door gedrag van een van de ouders. Daarom is het zo belangrijk als ouders hierop te letten, te zorgen dat hier geen of zo min mogelijk problemen door kunnen ontstaan.

En wat betekent kindverstoting voor de kinderen?

Bij kindverstoting hebben kinderen het gevoel dat ze niet meer belangrijk zijn na een scheiding. Ze kunnen zich zelfs een last voelen, of overbodig. Dit levert verdriet op, zodanig dat ook hun schoolprestaties er onder kunnen lijden. Jongeren vragen zich af hoe zij contact met hun ouder kunnen krijgen. Of kunnen het gevoel hebben dat zij er niet meer bij horen. Dit kan intense emoties opleveren. Dit alles kan vooral het geval zijn na een nieuwe relatie van een van de ouders of van beide ouders. De relatie met de overige familie (opa ’s en oma ’s o.a.) kan hierdoor in het gedrang komen.

Ook kan het zijn dat hierdoor de onderhoudsverplichting niet (meer) wordt nagekomen, evenals de zorgplicht en een bijdrage in de opvoeding.

Verder kan het zijn dat ouders die verstoten zijn, op hun beurt het kind verstoten. Een vicieuze cirkel dus.

Dit alles kan zeer traumatisch zijn.

De belangen van het kind horen voorop te staan. De belangen van het kind zijn een heel belangrijk principe in het jeugdrecht (“de toverformule in het jeugdrecht”).

Ons advies: als je er niet uitkomt, haal er een professional bij. Wij staan open voor een gesprek. Bij Spiegelgroep CV staan de kinderen voorop.

Dit alles omdat kinderen recht hebben op beide ouders en ouders hebben recht op hun kind.