Hulp bij ouderverstoting | Scheiden via de mediator

Wat is ouderverstoting?

In de rechtspraak, maar zeker ook in de media, wordt er steeds vaker gesproken over de termen ouderverstoting, ouderonthechting, oudervervreemding en parental alienation. Daar worden situaties mee bedoeld waarin een kind aangeeft minder of geen contact te willen met één van de ouders na scheiding.

Bij ouderverstoting wijst een van de ouders de andere ouder af. Dit kan bewust gebeuren, maar ook onbewust. De redenen voor ouderverstoting kunnen ook verschillend zijn. Het gevolg is dat kinderen één ouder afwijzen. Hoe kan je dit voorkomen? Door in de beginfase van ouderverstoting opmerkzaam te zijn en bewust te kijken: de fase waarin het kind in een loyaliteitsconflict komt en de fase waarin je als ouder nog iets kan voorkomen door je bewust te worden wat er gebeurt.

Ouder met kind - SamenOverScheiden
Kind - SamenOverScheiden

Wat voor invloed heeft ouderverstoting op kinderen?

Ieder kind bestaat voor de ene helft uit de vader en voor de andere helft uit de moeder. Zo heeft ieder kind de positieve en negatieve eigenschappen, kwaliteiten, talenten, van vader én moeder. Als er sprake is van ouderverstoting wordt één van de ouders afgewezen. Daarmee wijst het kind automatisch en onbewust zichzelf voor de helft af. En daarmee zal het kind bij de andere ouder zichzelf maar voor de helft kunnen laten zien.

Door te kiezen en één van de ouders te verstoten, passen kinderen zich aan en zullen ze de ouder waarvoor ze gekozen hebben proberen te pleasen. Kinderen zullen zich in alle bochten wringen om het die ouder naar de zin te maken en voelen zich daar misschien verantwoordelijk voor. Kinderen die voortdurend pleasen vergeten op den duur wie ze zelf zijn; dit is zeer schadelijk voor hun ontwikkeling, zelfbeeld en eigenwaarde en bovenal komt hun recht om gewoon het kind te kunnen zijn ernstig in gedrang.

Let hierbij ook op het risico van “parentificatie”. Parentificatie is een begrip uit de psychologie, en houdt kortweg in dat een kind veel te vroeg de rol van volwassene heeft aanvaard en op zich heeft genomen op emotioneel en sociaal gebied. Het kind krijgt op jonge leeftijd de rol van adviseur, trooster of bemiddelaar, terwijl het daar te jong voor is. Parentificatie is destructief. Als het kind een rol krijgt die bij zijn of haar leeftijd past en daar erkenning voor krijgt, is de situatie niet destructief. Destructief wordt het echter des te meer wanneer het kind niet kan voldoen aan de verwachtingen van een van de ouders. (Bron: Wikipedia)

Wat voor invloed heeft ouderverstoting op kinderen?

Er bestaat ook onzichtbare loyaliteit. In dat geval erkent de ene ouder de loyaliteit aan de andere ouder niet. Kortom, hier ligt een kluwen aan emoties en patronen. Een heel gevoelig gebied. In een echtscheiding is vaak het vertrouwen in elkaar weg, en dit kan ook gelden ook voor het vertrouwen in elkaars ouderschap. Je kunt boos zijn op je ex-partner over wat er tussen jullie speelt, maar zijn dit zaken die ook het ouderschap betreffen of beïnvloeden? 

Probeer vertrouwen te hebben in het ouderschap van de andere ouder. Soms helpt het ook om de angst over de onkunde van de andere ouder los te laten en het elkaar te gunnen dat er opvoedfoutjes gemaakt worden. Dit allemaal omdat het de diepste wens is van kinderen om beide ouders in hun leven te hebben en houden. Ons advies: als je er niet uitkomt, haal er een professional bij.

In onze rol als mediator erkennen we de complexiteit van deze ouderverstoting kwesties en streven we ernaar om families te ondersteunen bij het navigeren door deze uitdagende omstandigheden, met als doel het herstellen van gezonde en liefdevolle relaties tussen ouders en kinderen.

Ouder met kind - SamenOverScheiden

Hoe kunnen wij helpen bij ouderverstoting?

Wij begrijpen de gevoeligheid en complexiteit van ouderverstoting. Ons doel is om een veilige en neutrale ruimte te bieden waarin beide ouders en het kind kunnen werken aan het herstellen van hun relatie.

Laat ons u helpen om de eerste stap te zetten naar herstel en harmonie in uw gezin.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.