Logo SamenOverScheiden

Scheiden of blijven

Samen een leven delen gaat niet zonder horten of stoten. Samenwonen, trouwen, kinderen opvoeden, verhuizen, een nieuw baan of simpelweg het verlangen naar iets anders zorgt zowel voor positieve als negatieve verandering. Het kan er ook voor zorgen dat het lijkt alsof u niet meer dezelfde taal spreken. Toch is de beslissing om te scheiden er niet eentje die u zomaar maakt. Zeker als er sprake is van financiële afhankelijkheid, kinderen of een lange relatie. Daarnaast heeft u ook samen een fijn leven opgebouwd met gemeenschappelijk vrienden en familie.

Registermediator tijdens het proces van scheiden of blijven

De vraag “wil ik scheiden of blijven” is door niemand anders te beantwoorden dan uzelf. Wel kunt u hierin begeleid worden om uw gedachten te ordenen. Een registermediator kan u hierbij helpen, ook als u niet weet of u wilt scheiden. Een algemene misvatting is dat een registermediator alleen helpt om de scheiding zo soepel mogelijk af te ronden. Wat velen niet weten is dat een registermediator ook helpt om in kaart te brengen of scheiden de juiste optie is. Dit doen wij bij Samen Over Scheiden door de kern van de scheidingsmelding boven tafel te krijgen. Waarom wilt u scheiden?

Uit ervaring weten wij dat vaak de (mis)communicatie zorgt voor vragen en weerstand bij één van beiden. Een registermediator zorgt ervoor dat u samen het gesprek aangaan met wederzijds begrip.

Waarom scheiden of blijven?

Door omstandigheden vergeten partners elkaar. Ze vergeten om te communiceren, maar ook om naar elkaar te luisteren. Daardoor groeien mensen uit elkaar. Tijdens de mediation zorgen we er daarom eerst voor dat de oorzaak helder is. Zit u bijvoorbeeld zelf niet lekker in uw vel, spelen externe factoren een rol of vindt u uw partner niet meer leuk?

Scheiden of blijven – het probleem ligt bij mij

Iedereen komt wel eens in een fase waarin u niet lekker in uw vel zit. Het gezinsleven is bijvoorbeeld lastig te combineren met werk, u voelt zich moe en geprikkeld, u bent emotioneel. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat u ook twijfelt aan uw relatie. Het is belangrijk dat u de zorgen bespreek maakt.

Scheiden of blijven – externe factoren

Ook externe oorzaken kunnen ervoor zorgen dat er spanning op de relatie staat. Denk bijvoorbeeld aan het plotseling overlijden van een dierbare, een verhuizing of verbouwing, een pandemie of oorlog. Vaak zijn deze oorzaken van tijdelijke aard, maar ze kunnen wel langdurig effect hebben op de relatie. Ook in dit geval is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met een professional als u met twijfels zit.

Scheiden of blijven – het probleem ligt bij mijn partner

Mensen en relaties veranderen. Wat vroeger zo aantrekkelijk was, zorgt nu voor irritaties. Dat is ook logisch. U wilt beiden beiden iets anders uit het leven halen of u heeft toch een andere kijk op opvoeding. Het is goed om tijd voor elkaar vrij te maken om het gesprek hierover aan te gaan.

Mediation én relatietherapie

Twijfelt u of scheiden voor u en uw partner de juiste keuze is, dan kunt u terecht bij een registermediator. Bij Samen Over Scheiden vinden wij het belangrijk dat de scheidingsmelding bespreekbaar wordt gemaakt en zorgen we voor open communicatie. Mocht u samen de keuze maken om te onderzoeken of u wil gaan scheiden dan helpen we u graag om samen op een goede manier te verkennen. Door samen het gesprek aan te gaan en de opties in kaart te brengen kan het namelijk ook zijn dat u er samen voor kiest om bij elkaar te blijven.

Kosten

Relatietherapie wordt niet vergoed en kost u gemiddeld € 1.000,00 tot € 1.500,00 ex btw. Bij de zgn. verzoeningsmediation kan uw registermediator subsidie aanvragen. Wanneer de overheid rechtsgang kan voorkomen, is er subsidie beschikbaar. Als één van de ouders o.a. een lager inkomen had dan € 40.400,00 in 2020 is dat al het geval en zullen de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij relatietherapie. Registermediators zijn echter geen relatietherapeuten. Wel zijn registermediators geschoold in hulp bij onderlinge communicatie, de meest voorkomende reden van een echtscheiding.