Logo SamenOverScheiden

Scheiden van partner met een eigen bedrijf

Gaat u scheiden en heeft u of uw partner een eigen bedrijf? Dan kan de afwikkeling van de scheiding wat complexer zijn. Gelukkig hebben wij als mediators jarenlange ervaring op dit gebied. We vertellen u er graag meer over, maar u kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Moet de waarde van het bedrijf verdeeld worden bij een scheiding?

Of de waarde van het bedrijf verdeeld moet worden tussen beide partijen is (o.a.) afhankelijk van de manier waarop jullie getrouwd zijn en de gemaakte afspraken.

  • Getrouwd in gemeenschap van goederen: bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moet alles gelijk verdeeld worden; ook de onderneming. Het is dan niet van belang of het gaat om een bv, eenmanszaak of vof.
  • Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden: bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan wordt de verdeling bepaald op basis van de afspraken die gemaakt zijn. Mogelijk blijft de onderdenming dan buiten de verdeling.

Waardebepaling bedrijf

Voordat het bedrijf verdeeld kan worden moet eerst de waarde bepaald zijn. Dit is vaak gecompliceerd. Niet alleen omdat er rekening gehouden moet worden met verschillende factoren, maar ook de oplopende emoties en onbegrip kunnen een rol spelen. Bij het bepalen van de waarde van een bedrijf is het daarom essentieel dat de cijfers voor beide partijen inzichtelijk, maar bovenal begrijpelijk zijn. Schakel daarom vroegtijdig een mediator in om de zaken helder en goed te regelen. Hiermee blijven oplopende kosten en gemoederen binnen de perken.

Waardebepaling ZZP’ers

Nederland telt ruim één miljoen ZZP’ers en ook een ZZP’er kan in een scheiding terecht komen. Gelukkig zien we in de praktijk dat de waardering van een eenmanszaak vaak in goed overleg gebeurt. U wilt er wel voor zorgen dat alle afspraken vastgelegd worden en daarom is het altijd verstandig om de expertise van een onafhankelijke mediator in te schakelen.

Partner in dienst van het bedrijf

Werkt uw partner in dienst van uw bedrijf en wilt u niet langer samenwerken? Dan kunt ervoor kiezen om de waarde van het arbeidscontract mee te nemen tijdens de onderhandelingen binnen mediation. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt een rechter inschakelen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een rechter zal de situatie beoordelen en alleen de arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Let op: binnen mediation is het doel om er samen uit te komen zonder inmenging van advocaten of rechters, met als hoger doel beiden na de scheiding een fijn leven op te kunnen bouwen.