Vertel ons meer over uw kind(eren)
OUDERSCHAP
Mogelijke relevante vragen m.b.t. uw gezamenlijk ouderschap
Na de scheiding blijft u partners in ouderschap. Dat vereist een goede samenwerking. Het is belangrijk om met elkaar te delen wat u belangrijk vindt en waar u zorgen over hebt. Onderstaande vragen helpen daarbij.
Gezag
Gezag en verblijf van de kinderen
In een ouderschapsplan wordt vastgelegd waar een kind zijn verblijfplaats heeft volgens de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt vastgelegd hoe de ouders dat verblijf in de praktijk organiseren. Sommige kinderen hebben hun verblijfplaats afwisselend bij beide ouders, andere hebben hun hoofdverblijfplaats bij vader dan wel moeder. In het ouderschapsplan wordt ook opgenomen hoe ouders om wensen te gaan met eventuele verhuizingen in de toekomst.
VERDERLING
a. De verdeling van verzorging en opvoeding
Na de scheiding is het van belang dat er een goede taakverdeling is tussen partners in ouderschap. In dit onderdeel zijn vragen opgenomen om te komen tot een voor u beiden optimale verdeling van taken.

Ochtend = waar worden de kinderen wakker/ wie brengt ze naar kinderopvang/school
Overdag = waar zijn de kinderen overdag/na schooltijd/ wie haalt ze op
Avond = waar eten de kinderen
Nacht = waar slapen de kinderen Toelichting: bij oudere kinderen kan er eventueel een minder strikte regeling worden overeengekomen. Bovenstaand schema hoeft dan niet te worden ingevuld.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Gezag
Gezag